Jak biegać prawidłowo?

Jak biegać prawidłowo?

Zdawałoby się, że biegania nie trzeba się uczyć, skoro biegać „każdy głupi potrafi”. Jak się jednak okazuje, nie wystarczy przebierać dowolnie nogami, aby biegać w sposób bezpieczny dla zdrowia stawów i kończyn.

Nie należy zapominać o tym, że naturalnym środowiskiem człowieka już dawno przestały być sawanny i lasy, po których poruszał się on o własnych siłach, bez pomocy żadnego środka lokomocji. Niebosiężne drzewa i rozległe malownicze przestrzenie zastąpił piętrzącymi się jeszcze wyżej budynkami, sprężystość zaś własnych nóg — kołami samochodu. Nie pozostało to bez wpływu na jego ogólną kondycję i sprawność fizyczną. Obuta stopa człowieka cywilizowanego odzwyczaiła się od bezpośredniego kontaktu z podłożem. Dlatego też warto przyswoić sobie kilka przydatnych informacji dotyczących prawidłowego biegania.

 

Najczęstsze błędy popełniane przez biegaczy

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez biegaczy jest „twarde” opadanie na piętę podczas biegu. Popełnianie tego błędu ma niekorzystny wpływ na cały organizm i może skutkować dotkliwymi kontuzjami, bólami kości oraz okostnej podudzia, szybszym zużywaniem się torebek stawowych i chrząstek międzykostnych, problemami żołądkowymi i zaburzeniem funkcjonowania innych organów wewnętrznych. Wyróżnia się zasadniczo trzy przyczyny leżące u podstaw tego błędu: małą siłę nośną stopy, zbyt duży ciężar ciała oraz brak rozeznania w tym, jak powinno się stawiać kroki podczas biegu.

Innym błędami są:

 • zbyt zamaszyste wymachiwanie rękami albo — odwrotnie — trzymanie ich nieruchomo przy ciele,
 • nadmierne unoszenie barków, któremu towarzyszy często wtulanie głowy w ramiona,
 • zbyt szerokie rozwarcie ramion.


Jak biegać prawidłowo?

Aby biegać prawidłowo, należy zwracać uwagę na wszystkie ruchy, które w trakcie biegania wykonujemy. Jeśliby sfilmować profesjonalnego biegacza w trakcie ruchu i obejrzeć jego bieg klatka po klatce, okazałoby się, że na bieg składają się trzy podstawowe ruchy:

 1. odbicie nogą tylną o podłoże,
 2. uniesienie uda i podudzia,
 3. wysoki wznos uda do przodu.

Ręce powinny być ugięte w łokciach pod kątem prostym (dopuszcza się możliwość niewielkich odchyleń od kąta prostego). Wymachiwać rękoma należy równolegle do kierunku biegu. Dłonie powinny być luźne, ruch ramion swobodny, dostosowany do szybkości biegu.


Jak udoskonalić swoje bieganie?

Technikę biegu można udoskonalić poprzez ogólne ćwiczenia sprawnościowe, które pomogą wzmocnić cały układ ruchowy. Szczególnie pomocne mogą okazać się następujące ćwiczenia:

 • wieloskoki,
 • bieg równolegle do zbocza,
 • skipingi,
 • ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu z obciążeniami i bez obciążenia
 • bieg po miękkim podłożu
 • bieg z ciężarkami w dłoniach
 • wznosy z pięt na palce.

 

Przestrzeganie zasad i uwzględnienie wskazówek powyżej wymienionych pomoże ci uchronić się przed kontuzjami różnego rodzaju i z pewnością uczyni bieganie jeszcze przyjemniejszym.